wartościowy spis stron

Oferuję usługi związane z postępowaniem egzekucyjnym na każdym jego etapie. Zajmuję się ściąganiem alimentów, sporządzam protokoły stanu faktycznego przed wydaniem orzeczenia oraz doręczam zawiadomienia sądowe i inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru. Głównym obszarem działalności Kancelarii Komorniczej Szymon Michno przy Sądzie Rejonowym w Limanowej jest windykacja należności dłużnika i poszukiwanie jego majątku na zlecenie wierzyciela. Przyjmuję strony w poniedziałki w godzinach 9:00-13:00 oraz w czwartki w godzinach 13:00-15:00.

Windykacja Limanowa

Chociaż podczas formalizowania zakończenia małżeństwa kluczową rolę grają emocje, warto zachować zimną krew i odpowiednio przygotować się do rozprawy. Adwokat Małgorzata Niemiec z Wrocławia zajmuje się udzielaniem porad prawnych w tym zakresie, a także reprezentuje Klientów na wokandzie. Tam zresztą nie tylko odbędzie się rozwód, ale także zostanie podzielony majątek, a także zostaną określone obowiązki rodzicielskie. Dlatego warto wesprzeć się pomocą specjalisty. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.

rozwód wrocław

Stawiamy sobie za cel wspieranie podmiotów gospodarczych o różnej wielkości oraz zajmujących się działalnością w wielu branżach. Kancelaria Tomczak i Partnerzy Spółka Adwokacka zajmuje się głównie praktyką kancelaryjną, ale wykwalifikowała się też w szeregu wąskich specjalności, wśród których znalazło się m. in. FATCA w Polsce.

FATCA w Polsce