wartościowy spis stron

Oferuję usługi związane z postępowaniem egzekucyjnym na każdym jego etapie. Zajmuję się ściąganiem alimentów, sporządzam protokoły stanu faktycznego przed wydaniem orzeczenia oraz doręczam zawiadomienia sądowe i inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru. Głównym obszarem działalności Kancelarii Komorniczej Szymon Michno przy Sądzie Rejonowym w Limanowej jest windykacja należności dłużnika i poszukiwanie jego majątku na zlecenie wierzyciela. Przyjmuję strony w poniedziałki w godzinach 9:00-13:00 oraz w czwartki w godzinach 13:00-15:00.

Windykacja Limanowa

Stawiamy sobie za cel wspieranie podmiotów gospodarczych o różnej wielkości oraz zajmujących się działalnością w wielu branżach. Kancelaria Tomczak i Partnerzy Spółka Adwokacka zajmuje się głównie praktyką kancelaryjną, ale wykwalifikowała się też w szeregu wąskich specjalności, wśród których znalazło się m. in. FATCA w Polsce.

FATCA w Polsce

Do naszej Kancelarii w Koninie mogą zgłosić się osoby fizyczne, które spotkały się z problemami natury cywilnej czy rodzinnej. Radca Prawny Karolina Raszewska-Wysocka podejmuje się spraw, takich jak rozwód, podział majątku, przyznanie alimentów czy ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa. We wszelkich swoich działaniach postępujemy zgodnie z zasadami etyki i przestrzegamy tajemnicy zawodowej. Rozwiązujemy także problemy związane z przepisami dotyczącymi spadku, m.in. stwierdzenia jego nabycia czy dochodzenia zachowku.

Rozwód Konin