wartościowy spis stron

W naszej firmie zdobędziesz wszelką niezbędną wiedzę potrzebną do pozytywnego zdania egzaminu. Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG organizuje kursy na uprawnienia gazowe dotyczące umiejętności praktycznych, jak i zagadnień z teorii. Po serii spotkań każdy uczestnik będzie przygotowany do podłączania, używania i profesjonalnej obsługi urządzeń i instalacji. Kładziemy nacisk na naukę bezpiecznej eksploatacji, zgodnej ze wszystkimi wymogami prawnymi i standardami przyjętymi w danym zawodzie.

Uprawnienia gazowe